Menu

Program survivalowo-wojskowy KADET

program autorski Fortu IV i Sfora Extreme

Program edukacyjny Kadet kierujemy do młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Jest to bardzo aktywna forma spędzania czasu, podczas której Kadeci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, takich jak wypadki komunikacyjne, klęski żywiołowe, przetrwanie w skrajnie trudnych warunkach i miejscach pozbawionych podstawowych dóbr życia codziennego. Uczestnicy  mają możliwość wspólnej integracji poprzez zespół zabaw i gier.

Cele:

 • Wszechstronny rozwój fizyczny, poprzez aktywny udział w zajęciach specjalistycznych;
 • Wdrażanie uczestników do zachowań prozdrowotnych (aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, uświadomienie konieczności troski o własne zdrowie, zapobieganie uzależnieniom);
 • Kształtowanie świadomości obronnej i postawy patriotycznej;
 • Przygotowanie do podejmowania samodzielnych decyzji w sytuacjach kryzysowych;
 • Poszerzenie wiedzy historycznej w oparciu o zwiedzanie Torunia i Fortu IV;
 • Zapoznanie uczestników z dziedzinami sportów proobronnych, doskonalenie technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach;


Schemat organizacyjny:

Kadet przeznaczony jest dla grup zorganizowanych. Program dostosowany jest do wieku oraz poziomu sprawności  uczestników, a także do warunków terenowych i pogodowych. Grupy przyjeżdżają wraz ze swoimi opiekunami (nauczyciele, rodzice). Realizacja programu odbywa się poprzez zajęcia praktyczno – teoretyczne oraz gry terenowe i zabawy ze sprzętem specjalistycznym (liny, broń pneumatyczna, łuki itp.).
Zajęcia odbywają się na terenie Fortu IV w Toruniu oraz terenie przygodnym (poligon, las).  Są one prowadzone przez instruktorów posiadających stosowne uprawnienia pedagogiczne (opiekuna kolonijnego) i specjalistyczne (medyczne, wysokościowe, survivalowe, strzeleckie, jest wśród nas także podoficer wojsk powietrzno – desantowych).

Młodzież ma do wyboru następujące odmiany programu Kadet:

Ceny:

Cena obejmuje jedynie zajęcia w ramach programu, bez noclegu, wyżywienia, atrakcji Fortu. Jest to cena netto:

 • Survival Kadet: 80 zł/os, poniżej 20 osób 100 zł/os
 • Kadet Extreme: 100 zł/os, poniżej 20 osób 120 zł/os

Na każdym z kursów jest wśród nas dyplomowany ratownik medyczny, by w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy. 

Sprzęt wykorzystywany podczas zabaw jest najwyższej jakości i posiada wszystkie niezbędne atesty.

Nasi instruktorzy to profesjonaliści, ukończyli stosowne kursy i dysponują uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

 • Zajęcia linowe
  Zajęcia linowe
 • Musztra
  Musztra
 • Zajęcia z przetrwania
  Zajęcia z przetrwania
 • Gotowanie grochówki
  Gotowanie grochówki
 • Zajęcia z pierszej pomocy
  Zajęcia z pierszej pomocy